Odpustenie

Odpustenie nie je popretie alebo zabudnutie.
Odpustenie nie je ospravedlnenie.
Odpustenie nie je zľahčovanie.

"Odpustenie je prepustením väzňa na slobodu a objavom, že tým väzňom sme boli my sami."
L.B. Smedes


Aký môže mať rituál odpustenia význam?

Odpustenie má silu uzdraviť bolesť. Je ústrednou témou väčšiny svetových aj lokálnych náboženstiev. Niektorí psychológovia ho považujú za cieľovú fázu procesu prekonania významnej straty alebo bolesti.

Odpustenie môže byť oslobodením sa od zakoreneného hnevu, averzie, krivdy alebo životnej trpkosti. Odpúšťať môžeme osudu, svetu, spoločnosti, ľuďom vzdialeným, blízkym, aj najbližším, svojmu telu, sebe...

Akt odpustenia smerovaný k nám samým, otvára dvere k vysporiadaniu sa s vlastnou vinou, hanbou alebo sebanenávisťou.

Skutočné odpustenie dáva novú šancu chronicky konfliktným vzťahom alebo vzťahom, kde jeden zranil druhého. Odpúšťať môžeme veľké aj malé veci.

Odpustenie je odloženie roly obete a otvorenie budúcnosti.

Čo ponúkame?

Ponúkame kontakt so svojou bolesťou, krivdou alebo hnevom, pretože bez tohto kontaktu nie je akt odpustenia možný. Uľahčíme prístup k túžbam a nenaplneným očakávaniam, ktoré pod krivdou ležia. Sprostredkovaním hlbšieho porozumenia súvislostí sa vytvorí psychologický priestor pre samotný akt odpustenia. Sprevádzame rozhodnutím, či naozaj úprimne môžete a chcete odpustiť. Sprevádzame rituálom odpustenia. Na záver ponúkame reflexiu celého procesu a náčrt ďalších možností.

Prístup je výsostne individuálny. Základný scenár môže variovať, podľa aktuálnych potrieb. Väčšia časť rituálu sa odohráva v exteriéroch. Rituál je zážitkový, nie je klasickým psychologickým dialógom. Rituál odpustenia je možno absolvovať za účelom riešenia vážnych bolestivých momentov, ale aj za účelom celkového psychického očistenia od drobnejších alebo starších krívd. Proces je možno absolvovať aj vo dvojici alebo v malej skupine, počtom členov klesá cena na osobu. Spoločne sa ho môžu zúčastniť aj strany v aktuálnom konflikte. Dĺžka času závisí od hĺbky a vážnosti obsahu, s ktorým klienti prichádzajú, ale obvykle trvá od 2 do 4 hodín.

Upozornenia

Odpustenie nie je možné vynucovať, táto technika preto neslúži ako forma akéhokoľvek nátlaku. Rituál nemá žiadny magický alebo ezoterický význam, využíva sa iba psychológia. Rozhodovaniu, či nakoniec odpustiť alebo nie, bude počas rituálu vytvorený dostatočný priestor - plne akceptovaná je aj klientova voľba neodpustiť. Účasť by mala byť výhradne dobrovoľná, túto techniku preto neobjednávajte ako "originálny darček" pre rozhnevaného známeho alebo partnera bez jeho vedomia :)