Výroba masky

Od dávnej histórie ľudstva na všetkých kontinentoch mali masky hlboký kultúrny a náboženský význam. Kmeňové spoločenstvá verili, že ich bohovia, démoni, predkovia a prírodní duchovia vstupujú do človeka práve prostredníctvom posvätnej masky. Pri obradných tancoch v hlbokom tranze sa tak pre domorodcov mytológia stávala skutočnosťou. V starovekom Grécku boli masky spojené s uctievaním Dionýza, boha vína, hedonizmu a extázy a neskôr používané v antickom divadle na zosilňovanie mimických emocionálnych výrazov, cez ktoré herec komunikoval so vzdialeným obecenstvom. V stredoveku sa masky stávajú súčasťou karnevalov a plnia viaceré funkcie: zosmiešňujú (masky bláznov), umožňujú byť niekým druhým a skrývajú skutočnú identitu, čím uvoľňujú spontánnosť...


Aký môže mať výroba masky význam?

V maske môžeme napríklad stvárniť to, za čo sa v živote skrývame. Všetci nosíme jemnejšie alebo hrubšie masky, niekedy až tak dlho, že si ich pletieme s vlastnou tvárou. Zhmotniť a nasadiť si masku, ktorú nosíme pred druhými, môže dať následne väčšiu slobodu zložiť ju...

Nosenie masky nemusí len potláčať našu podstatu, ale ju aj paradoxne uvoľňovať. Skrytí a nepoznaní sme slobodní od statusu, od hanby a očakávaní. Priložením inej tváre sa nemusíme báť o tú vlastnú.

Maska môže slúžiť ako ochrana a podpora. Tvorba takejto masky je proces objavovania naších vnútorných zdrojov, s ktorými dokážeme čeliť ťažkostiam a nebezpečenstvu.

Prostredníctvom masiek prehovárajú aj naše potláčané časti, ktoré majú vždy čo povedať. Môže ožiť nedovolený hnev, nezrelé dieťa, neodsmútený smútok, vina, bolesť, strach, pudy, inštinkty alebo sexualita.

S maskou sa môžeme stať bláznom, kráľom, žobrákom, mudrcom, kňazom, vrahom, vlastným otcom, matkou, partnerom, kýmkoľvek. Priložením masky na Vás dýchne jej podstata a prostredníctvom zážitku môžete porozumieť tomu, čo doteraz unikalo.

Čo ponúkame?

Poskytneme psychologický a fyzický priestor na výrobu masky. Položíme Vám tie správne otázky pri výbere masky vzhľadom na to, čo aktuálne v živote hľadáte. Podporíme Vašu tvorivosť a stimulujeme preskúmavanie možnosti, nad ktorými uvažujete vo fáze tvorby návrhu. Poradíme s technickou stránkou a v prípade potreby asistujeme pri výrobe (napr. pri sadrovom odliatku tváre). Keď bude maska hotová, budeme Vám nápomocný pri uchopovaní jej významov a posolstiev. Budeme Vás sprevádzať pocitmi a asociáciami, ktoré po nasadení alebo dotvorení privoláva. Ak bude záujem, poskytneme psychologické interpretácie a možnosti ďalšej práce. K dispozícii budete mať tiež permanentnú možnosť sa na čokoľvek pýtať a diskutovať. Samozrejmá je aj záverečná reflexia celého procesu.

Psychológ dáva možnosti a návrhy, Vy si však určujete, čo potrebujete alebo vyskúšate. Výroba masky je arteterapeutická technika, vo fáze tvorenia návrhu, výberu materiálov aj samotnej realizácii by preto mala byť zapojená hlavne (ak nie výhradne) Vaša tvorivosť a fantázia. Dĺžka času závisí od náročnosti projektu a pohybuje sa od dvoch hodín pri jednoduchých maskách až po niekoľkodňovú prácu pri komplexných projektoch. Volíme výhradne individuálny prístup a prispôsobujeme sa potrebám konkrétneho klienta, nebojte sa hovoriť, čo chcete a nechcete. Výrobu masiek je možné realizovať aj v páre (napr. manželia) alebo v malej skupine, počtom klientov klesá cena na osobu.

Upozornenia

Výroba masiek je arteterapeutická technika, ktorej účinok je výhradne psychologický a nemá žiaden náboženský alebo magický význam. Výroba masiek nie je vhodná pre ľudí so psychotickým ochorením. Výrobné materiály môžeme zabezpečiť, ale hradí si ich klient a nie sú v základnej cene.