Pustiť k vode

"Odpútanie neznamená prestať byť starostlivý; ale to, že určité veci nedokážem urobiť pre niekoho iného. Odpútanie nie je odseknutie, ale poznanie, že druhých nemôžem kontrolovať. Odpútanie je prijatie bezmocnosti v tom, že výsledok už nemáme v našich rukách. Odpútanie nie je snaha skúšať, meniť alebo viniť niekoho druhého, zmeniť môžem len sám seba. Odpútať sa neznamená súdiť, ale dovoliť druhému byť ľudskou bytosťou. Odpútanie nie je ľútosť nad minulosťou, ale žitie pre budúcnosť. Odpútanie je o tom menej sa báť a viac milovať."
Autor neznámy


Aký môže mať púšťanie význam?

Odpútaniu môže prekážať súcit a s ním spojená vina. Mnohí partneri sa uväznia v citovo prázdnych vzťahoch len preto, že nechcú ublížiť tomu druhému a boja sa čeliť vlastným a možno aj cudzím výčitkám.

Odpútaniu vždy bráni strach... strach zo samoty, strach z neistoty, strach z budúcnosti, strach z neznámeho, pochybnosti o nás samých, o druhých, o svete.

Ľudia majú tendenciu zotrvávať pripútaní aj v hlboko nevyhovujúcom stave len preto, že je znesiteľnejší ako neistota, ktorá by prišla, keby ho opustili.

Objekty, na ktorých lipneme, sa často stanú súčasťou nás samých. Včleníme ich do svojej identity, sebaobrazu, sebahodnoty a uspokojujú naše potreby. Odpútanie môže byť rovnako bolestivé ako operácia, ale v určitých prípadoch aj rovnako naliehavé.

Odpútanie niekedy znamená prestať lipnúť na nádeji tam, kde je nádej nepravdepodobná. Odpútanie sa od nerealistických očakávaní, je prevenciou opätovného sklamania.

Aj keď niečo (niekto) lipne na Vás, pravdepodobne tomu nejako vytvárate priestor. Témy pripútania sú vždy spútané aj s Vami.

Odpútanie poskytuje úľavu, prináša slobodu a otvára budúcnosť.

Čo ponúkame?

Ponúkame možnosť hlbšieho porozumenia príčin Vášho lipnutia, pripútania alebo citovej závislosti. Porozumenie myšlienkam, pocitom a potrebám, ktoré zovretie umocňujú, otvára slobodu voľby ďalšej cesty. Sprevádzame rozhodnutím, či si klient odpútanie naozaj želá a či je ochotný prijať riziká, ktoré so sebou nesie. Sprevádzame samotným rituálom "púšťania k vode". Na záver ponúkame reflexiu celého procesu a náčrt ďalších možností.

Prístup je výsostne individuálny. Základný scenár môže variovať, podľa aktuálnych potrieb. Väčšia časť rituálu sa odohráva v exteriéroch v blízkosti rieky. Rituál je zážitkový, nie je klasickým psychologickým dialógom. Rituál "púšťania k vode" je možno absolvovať pri potrebe uvoľniť sa z bolestivých vzťahov, myšlienok, pocitov a očakávaní. Proces je možno absolvovať aj vo dvojici alebo v malej skupine, počtom členov klesá cena na osobu. Dĺžka času závisí od hĺbky a vážnosti obsahu, s ktorým klienti prichádzajú, ale obvykle trvá od 2 do 4 hodín. Ak máte, v chladnejších mesiacoch odporúčame doniesť si gumené (rybárske) čižmy, na realizáciu rituálu však nie sú nevyhnutne potrebné.

Upozornenia

Odpútanie nie je možné vynucovať, táto technika preto neslúži ako forma akéhokoľvek nátlaku a nevyhnutne netlačí napr. k rozchodom. Rituál nemá žiadny magický alebo ezoterický význam, využíva sa iba psychológia. Rozhodovaniu, či sa klient odpútať naozaj chce, bude počas rituálu vytvorený dostatočný priestor - plne akceptovaná je aj klientova voľba nič k vode nepustiť.