Autogénny tréning

"Máme silné dôkazy o tom, že relaxačné techniky (napr. hlboký a krátky autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia) sú efektívne v liečbe mnohých klinických príznakov vrátane chronickej bolesti... Relaxačné techniky vo všeobecnosti utišujú bolesť zmenou aktivity sympatikového nervového systému preukázateľným znížením kyslíkovej spotreby, dychu, srdcového tepu a krvného tlaku."
Berman


Čo je autogénny tréning a ako funguje?

Autogénny tréning je v psychológii najpoužívanejšou metódou relaxácie. Jeho podstata spočíva v nácviku určitých fyziologických stavov spojených s hlbokým telesným uvoľnením. Silné pocity prežívame telesne, pri strese alebo úzkosti sa nám napr. zrýchľuje dych, ktorý sa stáva plytkým, zvýši sa tep srdca, zúžia sa cievy, sťahuje sa žalúdok, zvyšuje potenie, svaly sú napäté a pod. Väzba medzi prežívanými pocitmi a telesnými stavmi však nie je jednosmerná. Tak ako pocity ovplyvňujú naše fyziologické procesy, tak zmena týchto telesných stavov, spätne ovplyvňuje naše pocitové prežívanie. Naša myseľ nie je len mozgom, je celým naším telom. Ak dosiahneme uvoľnenie tela, dosiahneme uvoľnenie mysle. Samotný tréning má niekoľko fáz, ktoré sa nacvičujú postupne. Každá fáza zodpovedá určitému fyziologickému procesu alebo stavu spojeným s relaxáciou. Cvičí sa napr. preciťovanie tiaže tela, ktorá vzniká pri úplnom uvoľnení svalstva alebo pocit tepla, ktorý je následkom rozšírenia ciev a prekrvenia telesných periférii. Schopnosť vedome regulovať svoje telesné procesy a tým aj vlastné prežívanie pravidelným tréningom narastá. Autogénny tréning nemá žiadne nepriaznivé vedľajšie efekty.

Kedy môže autogénny tréning pomôcť

Veľmi dobré výsledky s autogénnym tréningom sa dosahujú pri zvládaní úzkostných stavov, strachu, paniky, fóbiách, obavách, neodbytných myšlienkach a celkovom vnútornom napätí a nepokoji. Relaxácia je tiež vhodná metóda pri nadmernom alebo dlhodobom strese, zníženej schopnosti odpočívať, prílišnom preberaní zodpovednosti, stavoch vyčerpania a pod. Výskumy potvrdili, že intenzita prežívania bolesti je ovplyvnená tiež naším emocionálnym rozpoložením. Psychické a fyzické uvoľnenie môže znížiť aj prežívanie chronických bolestí.

Čo ponúkame

Ponúkame odborné poradenstvo ohľadne metódy autogénneho tréningu. Pomoc pri nácviku - psychológ Vás povedie jednotlivými fázami. Autogénny tréning si môžete u nás priamo vyskúšať a pokračovať doma alebo môžete pravidelne na relaxačné cvičenia dochádzať. Poskytneme spätnú väzbu a odpovieme na akékoľvek otázky a nejasnosti, ktoré sa pri tréningu môžu objaviť.

Čo autogénny tréning nie je?

Autogénny tréning využíva sugescie, ktoré hovorí nahlas psychológ alebo v duchu si ich hovoríte Vy sami. Napriek tomu však nejde o hypnózu v pravom slova zmysle. Počas cvičenia máte plnú kontrolu, tréning môžete kedykoľvek prerušiť a pamätáte si celý priebeh.