Psychologická poradňa Žilina

Vitajte v súkromnej psychologickej poradni. Radi Vám ponúkneme maximálne flexibilný, ústretový a profesionálny prístup. Môžete sa objednať po práci v poobedných a večerných hodinách alebo v dňoch pracovného voľna. Tým, že súkromná poradňa nie je napojená na poisťovne a rezortné inštitúcie, nie je potrebné uvádzať ani akékoľvek Vaše osobné údaje - môžete tak zostať v naozaj úplnej anonymite. Mlčanlivosť a diskrétnosť je pre nás za každých okolností prioritná. Okrem štandardných psychologických služieb (individuálne poradenstvo, manželská poradňa, ...) môžete využiť aj možnosti mediácie, rozvodové a porozvodové poradenstvo a viaceré neverbálne, terapeutické a sebapoznávacie prístupy, ktoré v našom regióne ponúkame ako jediní.


Čo v psychologickej poradni môžete očakávať?

Aj keď termín "poradňa" vznikol odvodením od slova radiť, rada nie je presne to, čo v klasickej psychologickej poradni nájdete. Psychológ nie je expertom na Váš život, ani si ho v prípade zlých rozhodnutí neodžije za Vás. Terapeut v prvom rade stimuluje Vaše vlastné hľadanie, Vaše zdroje a Vaše odpovede, pretože verí, že ich už v sebe máte - že najviac informácií o svojom živote máte práve Vy. Snaží sa, čo najlepšie porozumieť Vašej situácii a až následne dopĺňa uhol videnia o pohľad "zvonka", pýta sa na veci, o ktorých si myslí, že môžu unikať Vašej pozornosti, dáva spätnú väzbu, rozširuje možnosti, hľadá súvislosti, doplní odborné informácie, ktoré môžu byť pre Vás užitočné... to všetko Vám môže pomôcť lepšie sa v situácii zorientovať. V konečnom dôsledku však voľby Vášho života vždy zostanú na Vás.

Kedy je dobré psychológa kontaktovať?

V podstate sú dve základné oblasti, v ktorých Vám môže byť psychológ užitočný. Prvou je oblasť riešenia životných a vnútorných ťažkostí. Do tejto oblasti patria okrem individuálnych problémov aj vzťahové zauzlenia ako manželské a partnerské krízy, rozvody, rodinné problémy, narušené vzťahy s deťmi a pod. Psychológ môže pomôcť pri hľadaní riešenia osobných alebo vonkajších problémov ...keď máte pocit, že už neviete ako ďalej ...keď pocity a myšlienky sú tak silné alebo okolnosti tak spletité, že si len ťažko vytvárate odstup a orientáciu v situácii ...keď potrebujete poznať nezaujatý alebo odborný názor ...alebo keď potrebujete dočasnú ľudskú podporu človeka, ktorý sa snaží porozumieť Vám.

Do druhej sféry, ktorú psychologické poradenstvo ponúka, patria témy osobnostného rastu, zážitku a sebapoznania. Psychologickými metódami môžete odkryť časti Vás samých, s ktorými len zriedka kedy prichádzate do priameho kontaktu. Môžete rozšíriť svoj doterajší pohľad na seba samého, objaviť nové zručnosti, vlastnosti, zdroje a možnosti. Môžete zažiť zaujímavé situácie a zároveň získať nové informácie. Tento proces sa dá absolvovať aj s partnerom za účelom prehĺbenia vzájomného poznania a poznania vášho vzťahu.

Ako sa objednať?

Je to jednoduché... napíšte e-mail, v ktorom uveďte, o aké služby by ste mali záujem a kedy by ste si približne želali prísť. V krátkom čase (do dňa) s Vami nadviažeme mailovú (alebo telefonickú) komunikáciu, kde vzájomne dohodneme termín prvého stretnutia. Prostredníctvom mailu sa na nás môžete obrátiť aj s akýmikoľvek organizačnými a informačnými otázkami. Samozrejme môžete aj zavolať, ale pri prebiehajúcich konzultáciách budete mať možno problém dovolať sa - z tohto dôvodu je preferovaný mail. Všetky kontaktné informácie nájdete na podstránke "kontakty".